• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Help rabiës de wereld uit!

Voor slechts €2,30 redt u een hond in het buitenland van hondsdolheid. Met uw steun vaccineert de WSPA honden en voorziet hen van een rode halsband als teken dat de hond vrij is van de ziekte. Red een hond van rabiës! Vul op de kliniek het formulier in.

Meer dan 99 procent van de mensen die overlijden aan rabiës, is gebeten door een besmette hond. Lokale en nationale autoriteiten kiezen als strategie voor het bestrijden van de ziekte vaak voor het doden van de hond.

 

Volgens de meeste partijen, waaronder de WHO, leidt het doden van honden echter niet tot een afname van het aantal besmette honden, waardoor het ook geen effect heeft op het voorkomen van rabiës bij mensen. De enige effectieve oplossing tegen rabiës is tegelijk de meest diervriendelijke, namelijk de massale vaccinatie van honden. Als 70 procent van een populatie honden is gevaccineerd, zal de ziekte zich niet verder verspreiden.

De begininvestering is voor vaccinatieprogramma’s misschien hoog, maar op termijn leveren ze kostenbesparingen op. De OIE schat bijvoorbeeld dat met slechts 10 procent van het geld dat nu wordt besteed aan de behandeling van mensen na een hondenbeet,
rabiës bij dieren kan worden uitgeroeid en praktisch alle ziektegevallen bij mensen kunnen worden voorkomen.

 

Vaccinatieprogramma
World Society for the Protection of Animals (WSPA) organiseert in Bangladesh, Indonesië en Tanzania vaccinatieprogramma’s tegen rabiës onder de naam ‘Red Collar’. Daarbij krijgt iedere gevaccineerde hond een rode halsband, die laat zien dat hij geen gevaar meer vormt voor mensen en dieren. WSPA traint lokale dierenartsen en teams om honden op een veilige manier te vangen en te vaccineren.

 

Honden die zichtbare symptomen van rabiës vertonen, worden geëuthanaseerd. De vaccinatieacties moeten regelmatig worden herhaald om rabiës volledig uit te bannen. Het programma wordt binnenkort uitgebreid naar China.

 

‘One Health’ is een van de speerpunten voor de KNMvD. Samenwerking tussen experts op humaan en veterinair gebied is noodzakelijk om zoönoses te voorkomen. Het bovengenoemde initiatief van WSPA is een mooi voorbeeld van het ‘one health’-principe. Daarom beveelt de KNMvD de dierenartsenpraktijken

 

in Nederland aan met een actie van WSPA mee te doen. Dierenartsen kunnen hun cliënten oproepen een buitenlandse hond te
laten vaccineren (dit kan door middel van een gift van 2,30 euro aan WSPA).

 

Wij zetten ons ook in voor deze actie van de WSPA! Vul op onze dierenkliniek het formulier in en help zo een eind te maken aan hondsdolheid!

 

Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde